OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP
2008; 8 (2):
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     secondary effect [0 related records]
     hoSti-Scan stimulation [0 related records]
     high-tone power therapy [4 related records]
     Ashworth test [2 related records]
     efekt sekundarny [0 related records]
     stymulacja hoSti-Scan [0 related records]
     test Ashworth [0 related records] 

Related articles

 Kopacz,  Ciosek,
Wartość terapeutyczna krioterapii miejscowej w l...
Wstęp. Cel przeprowadzonych badań opierał się na ocenie wpływu zabiegów krioterapii miejscowej na zakres ruchomości w stawie barkowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Uwzględniono w nim ruch zgięcia i wyprostu. Dodatkowo anal...
ABSTRACT
M Kowalczuk, P Kurcok,
New generation of the polymeric packaging material...
Among biodegradable polyesters, aliphatic biopolyesters (polyhydroxyalkanoates, PHAs) are polymer materials of natural origin with broad scope of application. PHAs are typical thermoplasts, which conquer our everyday life as disposable packaging m...
ABSTRACT
J Michalak,
 Wpływ wprowadzenia MSSF 8 na przydatność ...
 Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu zmiany w regulacjach rachunkowości – zastąpienie MSR 14 przez MSSF 8 – na sposób sporządzania sprawozdania według segmentów przez największe spółki z Polski i innych krajów europejskic...
ABSTRACT