OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP
2008; 8 (2):
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     secondary effect [0 related records]
     hoSti-Scan stimulation [0 related records]
     high-tone power therapy [4 related records]
     Ashworth test [2 related records]
     efekt sekundarny [0 related records]
     stymulacja hoSti-Scan [0 related records]
     test Ashworth [0 related records] 

Related articles

A Nowak-Zaleska, R Zaleski,
Motivations for undertaking physical activity by f...
Background: During the last several years, diametrical difference in attitude to physical activity in youth has been noticed. Engagement in any form of physical activity always goes together with motivation for its undertaking, most often connected w...
ABSTRACT
D Lietz-Kijak, E Kijak,
Diagnostyka laserowa temperatury na powierzchni sk...
Fizykoterapia w postaci czynnika świetlnego znajduje coraz szersze zastosowanie również w stomatologii. Wykorzystywane jest w celach analgetycznych i przeciwzapalnych, a także w regeneracji układu stomatognatycznego. W przeprowadzonym badaniu ...
ABSTRACT
A Maranda, P Koślik,
Research of ANFO cylindrical explosive charge deto...
This paper presents the results of saletrole cylindrical explosive charge detonation in the air, using Ansys LS-Dyna program. Results of numerical analyzes were referenced to the actual effects of detonation in proving ground researches. Simulation a...
ABSTRACT