OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP
2008; 8 (2):
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     secondary effect [0 related records]
     hoSti-Scan stimulation [0 related records]
     high-tone power therapy [4 related records]
     Ashworth test [2 related records]
     efekt sekundarny [0 related records]
     stymulacja hoSti-Scan [0 related records]
     test Ashworth [0 related records] 

Related articles

D Sikora-Szczęśniak, Z Michalak,
Izolowany skręt torbieli okołojajowodowej w cią...
Skręt przydatków zarówno w położnictwie, jak i w ginekologii zaliczany jest do stanów nagłych. Najczęściej dochodzi do skrętu szypuły naczyniowej jajnika i jajowodu, torbieli okołojajnikowej lub – rzadziej – samego jajowodu. Izolowany...
ABSTRACT
 Pilot, M Strączyński,
The most common reasons for medical referrals to t...
Introduction: In the second half of the twentieth century, there was a significant increase in the incidence of civilisation diseases due to the increasing pace of life, the greater degree of industrialization and the ubiquitous stress. This phenomen...
ABSTRACT
Z Śliwiński, M Śliwa,
Jakość życia pacjentów z bólem odcinka lędź...
W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na potrzebę holistycznego podejścia do pacjenta. Dlatego na przełomie kilkudziesięciu lat coraz to intensywniej obserwuje się rozwijające się badania dotyczące pomiaru, jakości życia, któr...
ABSTRACT