OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP
2008; 8 (2):
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     secondary effect [0 related records]
     hoSti-Scan stimulation [0 related records]
     high-tone power therapy [4 related records]
     Ashworth test [2 related records]
     efekt sekundarny [0 related records]
     stymulacja hoSti-Scan [0 related records]
     test Ashworth [0 related records] 

Related articles

I Wilk,
Rola aktywności fizycznej, jej rodzaje i for...
Proces starzenia się organizmu doprowadza do zmian w trzech głównych płaszczyznach: biologicznej, psychologicznej i społecznej. Ponieważ zmian tych nie można zatrzymać pozostaje nam tylko skuteczne spowolnienie tychże procesów. Celem arty...
ABSTRACT
K Wilk,
POSTURE DEFECTS OF STUDENTS IN GRADES 1–4 OF MUS...
The aim of the research was to establish whether the children between the ages of 7 and 10 years, attending Grades 1–4 of music oriented and general education classes, suffered from posture defects. The research material included 214 children aged...
ABSTRACT
A Witczak, A Prystupa,
Acute respiratory distress syndrome (ARDS)...
ARDS is defined as an acute inflammatory syndrome characterized with bilateral parenchymal lung infiltrates on chest radiograph and PaO[sub]2[/sub]/FiO[sub]2[/sub] ratio<200 resulting from causes other than acute left ventricular dysfunction. Infl...
ABSTRACT