OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP
2008; 8 (2):
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     secondary effect [0 related records]
     hoSti-Scan stimulation [0 related records]
     high-tone power therapy [4 related records]
     Ashworth test [2 related records]
     efekt sekundarny [0 related records]
     stymulacja hoSti-Scan [0 related records]
     test Ashworth [0 related records] 

Related articles

W Kiebzak, M Rusin,
Kultura zawodu a kultura osobowa fizjoterapeuty...
...
ABSTRACT
E Lipińska, H Błajda,
Raport o stanie środowiska w województwie podkar...
Stan i jakość: powietrza, wód, powierzchni ziemi, pól elektromagnetycznych, hałasu. Zapobieganie zanieczyszczeniom. Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska....
ABSTRACT
E Walińska, M Michalak,
Sprawozdanie z II seminarium naukowego Komisji Nau...
 ...
ABSTRACT