OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP
2008; 8 (2):
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     secondary effect [0 related records]
     hoSti-Scan stimulation [0 related records]
     high-tone power therapy [4 related records]
     Ashworth test [2 related records]
     efekt sekundarny [0 related records]
     stymulacja hoSti-Scan [0 related records]
     test Ashworth [0 related records] 

Related articles

B Wilk,
Sexuality in the elderly...
Sustaining and strengthening the ability of the elderly to continue their sexual needs can be realized as part of improving their quality of life, health and well-being. There is no age at which ends the expression of sexuality and intimacy. Through ...
ABSTRACT
M Michalak, A Podsędek,
potencjał przeciwutleniający oraz związki polif...
 ...
ABSTRACT
E Walińska, M Michalak,
Sprawozdanie z II seminarium naukowego Komisji Nau...
 ...
ABSTRACT