OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP
2008; 8 (2):
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     secondary effect [0 related records]
     hoSti-Scan stimulation [0 related records]
     high-tone power therapy [4 related records]
     Ashworth test [2 related records]
     efekt sekundarny [0 related records]
     stymulacja hoSti-Scan [0 related records]
     test Ashworth [0 related records] 

Related articles

P Gil, S Grosicki,
Możliwości zastosowań metod oczyszczania gazu p...
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemie rozproszonym jest w obecnych czasach jednym z ważniejszych zagadnień analizowanych w zakresie energetyki. Możliwości wytwarzania energii w systemie kogeneracyjnym daje między innymi układ CH...
ABSTRACT
J Rojczyk-Chmarek, J Błaszczyk,
Biomechaniczne aspekty czynności stawu łokcioweg...
Celem przedstawionej pracy jest weryfikacja prostej i obiektywnej metody oceny funkcji stawu łokciowego, metody, która u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów pozwoliłaby na doraźną ocenę zaawansowania zmian chorobowych w stawie, jak też...
ABSTRACT
R Gałązkowski, S Świeżewski,
Postępowanie ratunkowe w ciężkich urazach końc...
Wstęp: Ze względu na wykorzystanie różnego rodzaju maszyn przemysłowo-rolniczych wypadki w pracy należą do najpoważniejszych i niejednokrotnie powodują u poszkodowanego trwałe kalectwo pourazowe. W Polsce od 2010 r. działa serwis re...
ABSTRACT