OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU

Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP
2008; 8 (2):
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
 
 
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     secondary effect [0 related records]
     hoSti-Scan stimulation [0 related records]
     high-tone power therapy [4 related records]
     Ashworth test [2 related records]
     efekt sekundarny [0 related records]
     stymulacja hoSti-Scan [0 related records]
     test Ashworth [0 related records] 

Related articles

m Garlińska, m Michalak,
Szacowanie możliwości utraty nośności konstruk...
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie modelu szacującego możliwość utraty nośności przez konstrukcję budowlaną na skutek pożaru. Metody: Model szacujący możliwość utraty nośności przez konstrukcję budowlaną na skutek pożaru jest...
ABSTRACT
I Wilk,
EFEKTYWNOŚĆ MASAŻU TENSEGRACYJNEGO U ZAWODOWYCH...
Wstęp: Niezależnie od dyscypliny sportowej, zasad proflaktyki stosowanych przez sportowców, metod trenerskich i doświadczenia, urazy i kontuzje towarzyszą sportowcom od zawsze. Są nieuniknione, a gdy się pojawią należy zastosować kompleksow...
ABSTRACT
I Wilk,
Zastosowanie masażu tensegracyjnego w przypadku d...
Wstęp: Upadki w starszym wieku stanowią poważny problem geriatryczny przede wszystkim ze względu na ich następstwa. Przyczyną upadków są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Najczęściej dochodzi do urazów ortopedycznych: złamań elementów...
ABSTRACT