Fizjoterapia Polska
pISSN 1642-0136
Subscription
Language
Language:
 
Archival Issues
Volume 12, 2012
Volume 11, 2011
Volume 10, 2010
Volume 9, 2009
Volume 8, 2008
Volume 7, 2007
Volume 6, 2006
Volume 5, 2005
Volume 4, 2004
Volume 3, 2003
Volume 2, 2002
Volume 1, 2001
Search
Newsletter
 » 
Journal Abstract
 
OCENA EFEKTÓW USPRAWNIANIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPII WYSOKOTONOWEJ U PACJENTÓW PO UDARZE MÓZGU
Zbigniew Śliwiński, Piotr Płaza, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Grzegorz Śliwiński, Magdalena Wilk, Wojciech Kiebzak
FP 2008; 8(2):197-205
ICID: 866602
Article type: Short communication
IC™ Value: 3.57
Abstract provided by Publisher
 
Wstęp. Terapia wysokotonowa jest nową metodą stymulacji nerwów i mięśni za pomocą prądu elektrycznego o częstotliwości odpowiadającej akustycznemu pasmu drgań pomiędzy 4 400 Hz do 12 300 Hz. Użycie dwóch par elektrod umożliwia powstanie dynamicznego pola elektrycznego w głębi tkanek. Celem pracy była ocena funkcji kończyny górnej u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym, u których w procesie usprawniania zastosowano terapię wysokotonową.
Materiał i metody. Badaniom poddano 16 mężczyzn w wieku 46-72 lat i 4 kobiety 67-74 lat o różnej etiologii. Sprawność ręki określano przez badane siły chwytu, a zakresy ruchów wg ISOM oraz wielkość napięcia spastycznego wg Ashworth.
Wyniki. U pacjentów zwiększyła się siła chwytu ręki z równoczesną poprawą kątowych zakresów ruchomości w stawie promieniowo-nadgarstkowym kończyny porażonej. Zmniejszyło się napięcie spastyczne w badanej kończynie o 0.35 w skali Ashworth. Analiza pomiarów linijnych uwidacznia istotne statystycznie zmiany obwodów tylko na poziomie ramienia.
Wnioski. Kompleksowa fizjoterapia, z wykorzystaniem terapii horyzontalnej, zastosowana u pacjentów po udarze mózgu, spowodowała istotną poprawę funkcji leczonej kończyny górnej. Terapia wysokotonowa jest dobrze tolerowana przez pacjentów z porażeniem połowiczym pomimo długiego czasu trwania zabiegu.

ICID 866602
 
FULL TEXT 622 KB


Related articles
 • in IndexCopernicus™
       secondary effect [1 related records]
       hoSti-Scan stimulation [1 related records]
       high-tone power therapy [5 related records]
       Ashworth test [3 related records]
       efekt sekundarny [1 related records]
       stymulacja hoSti-Scan [1 related records]
       test Ashworth [1 related records]


 •  

  Copyright © Fizjoterapia Polska  2014
  Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.