Proposition of conservative treatment of patients with vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction

Joanna Jaczewska, Witold Rongies, Marek Zaleski
FP
2012; 12 (3):
ICID: 1019598
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
 
 
DOI: 10.5604/16420136.1019598
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     vestibular system [10 related records]
     Vertigo [83 related records]
     Dizziness [24 related records]
     balance [140 related records]
     vestibular rehabilitation [5 related records]
     układ przedsionkowy [0 related records]
     rehabilitacja [191 related records] 

Related articles

A Ławnik,
Rehabilitacja pacjentów ze stomią jelitową...
Wprowadzenie i cel pracy. Obecnie w Polsce występuje tendencja wzrostowa zachorowalności na choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Według danych szacunkowych, w Polsce każdego roku wykonuje się 6 tys. stomii, a osób żyjących ze ...
ABSTRACT
O Svestkova, K Svecena,
Is it Occupational therapy important in the proces...
Occupational therapy is associated with all means and stages of rehabilitation, despite being considered a healthcare field in the Czech Republic. In the European countries and worldwide, the trend in recent years suggests the important role of occ...
ABSTRACT
E Zacharová,
FALLS OF PATIENTS IN HEALTHCARE FACILITIES AS EXTR...
...
ABSTRACT