Proposition of conservative treatment of patients with vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction

Joanna Jaczewska, Witold Rongies, Marek Zaleski
FP
2012; 12 (3):
ICID: 1019598
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
 
 
DOI: 10.5604/16420136.1019598
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     vestibular system [8 related records]
     Vertigo [76 related records]
     Dizziness [22 related records]
     balance [108 related records]
     vestibular rehabilitation [5 related records]
     układ przedsionkowy [0 related records]
     rehabilitacja [182 related records] 

Related articles

M Kowacki,
PROBLEMY OPIEKUŃCZE ORAZ MOŻLIWE METODY LECZENIA...
Choroba alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia, która występuje u ludzi powyżej 60 roku życia. Dotyczy pacjentów na całym świecie i znacznie częściej chorują na nią kobiety. Podczas sprawowania opieki nad osobami chor...
ABSTRACT
H Çalışkan,  Eren,
Pulmoner embolide gözden kaçan semptomlar: Verti...
Pulmoner emboli (PE) acil servis’lerde sık karşılaşılan, zor tanı konulan ve mortalitesi oldukça yüksek pulmoner acillerden biridir. Pulmoner emboli vakaları acil servislere çok farklı klinik bulgularla gelebilir. En sık karşılaşıla...
ABSTRACT
W Smoleń, A Rojek,
Ocena prognostycznej przydatności 6-minutowej pr...
Wprowadzenie: Ocena rokowania po zawale serca (myocardial infarction ? MI) stanowi bardzo istotny element planowania dalszej opieki medycznej. Pozawałowe upośledzenie tolerancji wysiłku jest negatywnym czynnikiem rokowniczym związanym m.in ze zwi...
ABSTRACT