Proposition of conservative treatment of patients with vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction

Joanna Jaczewska, Witold Rongies, Marek Zaleski
FP
2012; 12 (3):
ICID: 1019598
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
 
 
DOI: 10.5604/16420136.1019598
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     vestibular system [8 related records]
     Vertigo [73 related records]
     Dizziness [22 related records]
     balance [102 related records]
     vestibular rehabilitation [5 related records]
     układ przedsionkowy [0 related records]
     rehabilitacja [182 related records] 

Related articles

N ÇÖMÜK BALCI, E TONGA,
Parkinson Hastalarında Tetraks İnteraktif Denge ...
Bu pilot çalışma, hafif ve orta düzey parkinson hastalarında Tetraks İnteraktif Denge Sistemi (TİDS) ile denge eğitiminin denge ve düşme riski üzerine olan etkisini incelemek amacıyla yapıldı. 56-70 yaş arası (61,25±6,70) 4 parkinson...
ABSTRACT
J Grudzińska,
 PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO – OPIS PRZYPAD...
 W artykule przedstawiono przypadek pacjentki (30 lat) z idiopatycznym, obwodowym uszkodzeniem nerwu twarzowego, u której po zastosowaniu fizykoterapii: lampy sollux, galwanizacji z zastosowaniem elektrody katodowej Bergoniego, elektrostymulacj...
ABSTRACT
I Makowska, K Pierchała,
Vestibular and balance rehabilitation therapy...
Vestibular rehabilitation is an important treatment modality in patients with vestibular and balance disorders. The goals of vestibular rehabilitation are enhancing gaze and postural stability, improving vertigo and daily living activities. Recovery ...
ABSTRACT